Smanjenje faktora rizika za pojavu malignih oboljenja

MEGACOMPLEX nije zamjena za kemoterapiju i/ili radio terapiju malignih oboljenja. Njegova glavna snaga je u tomu da djeluje preventivno jer veže na sebe toksične kancerogene tvari u hrani, osobito nitrozamine koje nalazimo na radnome mjestu, u suhomesnatim proizvodima, i cigaretama. Dodatno, MEGACOMPLEX veže na sebe u hrani prisutne kancerogene amine i nitrite (NO2) iz želuca. Pokusi su pokazali da dodatak zeolita usporava rast malignoga tkiva tako da podstiče aktivnost gena koji suprimiraju rast tumora (p53), te podsticu programiranu stanicnu smrt (apoptoza) malignih stanica putem aktivacije s p21WAF 1/CIP 1.

Copyright (c) 2009. Megamin Med d.o.o. Sva pravi pridržana.
Megamin Med d.o.o. IV Vrbik 3, 10000 Zagreb
 
web dizajn iDEAstudio