Smanjenje akutnog i kroničnog tjelesnog opterećenja toksičnim teškim metalima

Danas je čovjekova životna i radna okolina u velikoj mjeri zagađena teškim metalima kao sto su olovo, kadmij, živa i arsen – elementi koji oštećuju, bubrege, kosti, krv, živce i mozak, a najvećim dijelom unose se hranom u organizam. Njihovo vezivanje za MEGACOMPEX u probavnome traktu sprječava ulazak u organizam i odlaganje u kritične organe kao sto su mozak i bubrezi.

Copyright (c) 2009. Megamin Med d.o.o. Sva pravi pridržana.
Megamin Med d.o.o. IV Vrbik 3, 10000 Zagreb
 
web dizajn iDEAstudio