Smanjenje kemotoksičnosti i radiotoksičnosti, te regulacija motiliteta crijeva

MEGACOMPLEX ima važno svojstvo da na sebe veže ne samo metale, već i brojne druge toksične tvari iz probavnog trakta, osobito spojeve amonijaka. MEGACOMPLEX, kao nespecifični absorbent, utječe na regulaciju puferskog kapaciteta elektrolita u probavnom traktu, smanjuje broj osobito štetnih bakterija u flori probavnog trakta i resorpciju bakterijskih nusprodukata. S obzirom da je MEGACOMPLEX inertan u smislu apsorpcije zeolita iz probavnog trakta, njegove granule djeluju poput neprobavljivih vlakana koja su neophodna za bolji motilitet probavnog trakta i za smanjenje učestalosti karcinoma debelog crijeva. MEGACOMPLEX ima veliki potencijal za smanjenje negativnih nuspojava kemoterapije i radioterapije kako putem direktnog uklanjanja toksičnih nusprodukata koji dospijevaju u probavni trakt jer onemogućava reapsorpciju štetnih tvari, tako i zbog smanjenja negativnog učinka slobodnih radikala.

Copyright (c) 2009. Megamin Med d.o.o. Sva pravi pridržana.
Megamin Med d.o.o. IV Vrbik 3, 10000 Zagreb
 
web dizajn iDEAstudio