Kemijski sastav

Materija U svježem stanju U suhom stanju
Voda 68,07  
Bjelančevine 11,15 34,9
Mast 5,61 17,5
Ugljikohidrati 8,94 27,9
Pepeo (mineralne materije) 0,81 2,84
Copyright (c) 2009. Megamin Med d.o.o. Sva pravi pridržana.
Megamin Med d.o.o. IV Vrbik 3, 10000 Zagreb
 
web dizajn iDEAstudio